Тренировки По Бокс

Всекидневни тренировки по Бокс за всички възрасти и категории.
Тренировки за мъже и жени, деца, студенти, възрастни – любители и професионалисти